گزارش
سوال
سلام یکی ب من پیام داده ک نه در گروهی بودم و نه شمارم داشته و نه ایدیم..حالا پیام داده نه شمارش دارم و نه میشناسمش.چجوری تونسته ب من پیام بده بدون هیچی از من؟ ...

لطفا مختصر توضیح دهید که چرا این سؤال را گزارش می‌کنید.

گزارش
لغو
در حال رسیدگی 0
روابط 8 ماه 8 پاسخ 399 مشاهده